Integritetspolicy

Allmänt

Vi behandlar personuppgifter såsom namn och e-postadress i de fall du kontaktar oss eller på annat sätt tillhandahåller sådana uppgifter till oss. Vidare kan vi även komma att behandla uppgifter såsom IP-nummer vid besök på vår hemsida eller användning av våra tjänster och tekniska uppgifter om den dator eller mobila enhet som används. Syftet med en sådan behandling är att kunna tillhandahålla, felsöka, driva och vidareutveckla tjänster till våra användare, kvalitetssäkra vår webbplats funktionalitet samt upprätthålla vår IT-säkerhet.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är utgörs av en eller flera av samtycke, avtal, rättslig förpliktelse eller intresseavvägning. Dina uppgifter kommer att sparas under den tid mellanhavanden föreligger och därefter i cirka ett år.

Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med tredje part, utom i de fall det behövs och i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster och uppfylla våra förpliktelser eller att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@strongrider.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Särskilt om denna webbplats

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.